Dr n. med. Jarosław Jaskulski

Dr.n.med Jarosław Jaskulski jest absolwentem  II Liceum Ogólnokształącącego im.J.Śniadeckiego w Kielcach.  W 1998 r ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie. Szkolenie specjalizacyjne odbył w Świętokrzyskim Centrum Onkologii  pod kierownictwem prof. Piotra Chłosty, zwieńczeniem którego było uzyskanie tytuł specjalisty w dziedzinie urologii FEBU( Fellow of European Board of Urology) w 2008. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 2017r w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie  na podstawie rozprawy doktorskiej  pt. „Ocena ryzyka naciekania  sterczowego odcinka cewki moczowej przez nowotwór gruczołu krokowego u chorych poddanych laparoskopowej radykalnej  prostatektomii „ oraz  po złożeniu wymaganych egzaminów.

Doświadczenie zawodowe zdobył na licznych kursach i stażach m.in. w Klinikach w Wiedniu i Barcelonie.  Od 2012r  jest kierownikiem Kliniki Urologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii oraz adiunktem na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dr Jaskulski zajmuje  się w  szczególności leczeniem chorób nowotworowych  układu moczo-płciowego, kamicy dróg moczowych, chorób gruczołu krokowego oraz niepłodnością męską. Specjalizuje się w zabiegach małoinwazyjnych: laparoskopowych oraz endoskopowych z wykorzystaniem laserów urologicznych oraz urologią rekonstrukcyjną, implantowaniem stentów w górnych i dolnych drogach moczowych oraz implantacją  taśm podcewkowych  i  sztucznego zwieracza cewki moczowej AUS  u pacjentów z wysiłkowym nietrzymaniem moczu.

Godziny przyjęć

DzieńGodzina przyjmowania
Poniedziałek15:00 – 19:00
Piątek14:00 – 18:00

Certyfikaty

Kontakt

Numer telefonu

41 362 44 11
509 925 631

E-mail

info@uromedyk.com

Nasza lokalizacja

Ul. Wapiennikowa 2, Kielce