Zespół pielęgniarski

Liczy 4 wysoko wykwalifikowanych pielęgniarek posiadających, poza dyplomami zawodowymi, certyfikaty kursów specjalistycznych. Większość z nich ma stopień licencjata lub magistra pielęgniarstwa.

Nasze Pielęgniarki to:

  • mgr Bera Alina – magister pielęgniarstwa; specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
  • mgr Marta Cichorz – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
  • mgr Dorota Kowalska – magister pielęgniarstwa; pedagogiki opiekuńczej i pracy socjalnej
  • mgr Wioletta Szcześniak – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego