Zarząd:

  • Prezes NZOZ UROMEDYK - mgr inż. Krystyna Wójcik
  • Kierownik NZOZ UROMEDYK - dr n. med. Paweł Orłowski