Dorota Kowalska - mgr pedagogiki opiekuńczej i pracy socjalnej